از عقلانیت نظری تا عقلانیت عملی (عقلانیت ارزش وسیله ای)
51 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب نقد ) بهار 1386 - شماره 42 )(46 صفحه - از 249 تا 294)
تعداد شرکت کننده : 0