همچون آیینه
39 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رواق هنر و اندیشه ) ابان 1386 - شماره 16 )(14 صفحه - از 32 تا 45)
تعداد شرکت کننده : 0