الحاد، شک، یا ایمان؟
51 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2 (18 صفحه - از 43 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میشل اسکریون مقاله خود را با نگاهی کوتاه به مفهوم (ایمان) و ارتباط آن با (عقل) آغاز می‏کند. به نظر او، ایمان حوزه‏ای در برابر عقل و مستقل از آن نیست و می‏تواند مستند به شواهد باشد. توجیه ایمان زمانی صورت می‏پذیرد که بتوان درستی اعتماد و ایمان را از راه‏های معمول اثبات کرد. وی پاسخ نتایج ابطال ادلّه را بررسی می‏کند و می‏گوید: در صورتی که ادلّه خداشناسان ابطال شد، موضع معقولی که می‏توان گرفت الحاد است، نه لاادری‏گری. آن‏گاه در برابر شکّاکان به دسته‏بندی دعاوی بر مبنای میزان شواهد می‏پردازد. اسکریون در انتهای مقاله، ترکیب ادلّه را نقد می‏کند و شرایطی برای ترکیب ادلّه بیان می‏دارد و معتقد است: این‏کار در علوم تجربی امکان‏پذیر است، اما با به‏کارگیری آن در الهیّات، چندان موافق نیست. نظریه اسکریون به تفصیل در چهار قسمت مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد: کلید واژه‏ها ایمان، عقل، الحاد