تعارض فرهنگ تعالی با توسعه (1) و (2)
49 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1386 - شماره 87 (5 صفحه - از 14 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دمان پروفسور سید حسین العطاس، جامعه‏شناس فقید مالزیایی، معرکه آرای موافقان و مخالفان وجود علم بومی شد. حجة‏الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری از جمله موافقان علم بومی بود. وی معتقد است که علم تولیدشونده است، نه صرفا اکتشافی و باید متناسب با فرهنگ بومی تولید شود، نه فرهنگ مدرنیته غربی که خود را بر جهان تحمیل می‏کند. معیار حقانیت علم ورای صدق و کذب است و تعبیر و تفسیر دانشمند جایگاهی رفیع در تولید علم دارد. تولید علم در بوم فرهنگی (نه بوم جغرافیایی و تاریخی) یک ضرورت است و این ممکن نیست جز از طریق تحول در روش‏ها. تا روش تحقیق متحول نشود امکان دستیابی به چنین چیزی ممکن نیست. بحث را در باب چالش جدی که اکنون در مقیاس جهانی پیش روی بشر است دنبال می‏کنیم و آن چالش «تعالی» با «توسعه» است. امروزه توسعه پایدار خود را به صورت «برخورد تمدنی» تعریف کرده است. برخورد دو تمدنی است که یکی به دنبال توسعه است ودیگری به دنبال تعالی. از همین منظر دستیابی به علم بومی در بوم فرهنگ معتقد به تعالی یک ضرورت است و این مهم نیز جز با تحول در روش‏ها، فلسفه روش‏ها و نمونه‏سازی برای تولید روش میسر نیست. یعنی همان‏طور که شما برای مطالعه یک موضوع مدل‏سازی می‏کنید، در یک قدم فراتر، در حوزه فلسفه علم برای «تحقیق» مدل‏سازی می‏کنید و فراتر از آن نمونه‏سازی و مدل‏سازی برای «روش تحقیق» است. برای تولید علم جدید باید از این جا آغاز کنیم و اگر در فلسفه روش تحقیق به تحول در روش‏های بنیادی نرسیم، امکان دستیابی به علم جدید فراهم نمی‏شود. جهانی‏سازی علم مدرن، خط و مرز فرهنگ‏ها را شکسته است و این چالش ضرورت علم بومی را فراهم آورده است.