مسأله شر از دیدگاه یهودیت
49 بازدید
محل نشر: معرفت » زمستان 1373 - شماره 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی